Cost Reduction, Procurement

Cost Reduction and Procurement

Minskade kostnader och ökade intäkter.
Besparingar ofta 20-40%.
  
Frigör kapital
Vi sänker era avtalsbundna kostnader och löpande kostnader genom att upphandla samt omförhandla avtal. Ni har möjlighet att behålla nuvarande leverantörer om ni vill, men få lägre kostnader.

Vi är oberoende från alla leverantörer – vi ställer oss alltid enbart på kundens sida.

Aranet - Förädlar – Förnyar – Transformerar
Vi inriktar oss på: Effektivisering, Optimering, Kostnadsminskningar, Likviditetsökning, Värdeutveckling, Avkastningsutveckling, Vinstökning, Outnyttjade möjligheter, Idé- och konceptutveckling

Processen består av följande delar:
• Analys
• Utredning
• Implementering, Rådgivning
• Uppföljning

Minskade kostnader – Högre vinst – Ökat värde - Frigör tid och kapital
Vi effektiviserar, optimerar och sänker era kostnader.
Minskade kostnader och ökade intäkter ger högre värde samt ökad avkastning.
Kombinationen med utveckling av outnyttjade möjligheter och dolda värden skapar ökad potential.

Utveckling ger ökad attraktivitet och skapar starkare varumärken som attraherar önskade målgrupper. Omstrukturering och positionering ger möjlighet att lyfta fram dolda värden. Åtgärderna ger högre avkastning och ökat värde.

Frigör kapital.
Vill du veta hur mycket ni kan spara? 
Website Built with Kopage
← Get yours now