Management

Aranet Management

Lednings och utvecklingsstöd. Strategier och mål för ledarskap inom bl.a. företagsutveckling, företagsförädling, värdeutveckling, mm. Analys, alternativ och möjligheter samt tydliggör målet för företaget, ledarskapet genom strategier för företagsutveckling för vilka insatser i ert företags och/eller med koppling till regions område som kan skapa tillväxt och nya värden.

Aranet Destination Management
Design av strukturer ger möjligheter och förutsättningar för förändring som leder till aktiv utveckling av företag. Vi länkar ihop olika delar till en helhet vilket ger ökade möjligheter och konkurrenskraft. Tydliga mål för företagets olika delar ger en inriktning för helheten och skapar möjligheter att styra i rätt riktning mot målet för det företaget vill uppnå.

Aranet Management Asset Development
Strategier för företagsförädling, värdeutveckling med grunden i analys av vilka alternativ, möjligheter och strategier i ert företag, projekt som kan skapa tillväxt och nya värden och inom vilka områden som investeringar kan göra störst nytta.

Aranet Interim Management
Ledningsfunktioner och ledningsstöd.

Aranet Project Management
Projektledning inom olika områden för ert företag och/eller projekt.

Aranet Organisation
Underlag, analys och utvärdering av organisation, organisationsstruktur, organisationsoptimering, mm. Effektiv organisation leder till minskade kostnader och ökad lönsamhet.
Website Built with Kopage
← Get yours now