Om Aranet

Om Aranet

Aranet erbjuder affärsutvecklings- och managementkonsulttjänster för utveckling av företag med fokus på strategier och mål för företag inom bl.a. företagsutveckling, företagsförädling, värdeutveckling, mm.

Aranet ger företag möjligheter att frigöra sin fulla potential och utvecklas för att öka företagets styrka. 

Aranet är en sammanslutning av fristående konsulter och konsultföretag med ett nätverk bestående av 300 specialister, chefer, rådgivare
i Stockholm - Malmö - Göteborg.

Aranets affärsidé

Aranets affärsidé bygger på att vara en kreativ partner med innovativa lösningar. Där kundens behov utgör förutsättningarna och där Aranet nätverkets kompetens förädlar möjligheterna till resultatinriktade lösningar. Våra strategiska och operativa tjänster speglar inte bara vår breda kompetens utan även Aranet nätverkets vision. En vision om att alltid finnas i framkant av utvecklingen som en ledande utvecklingspartner.

Tjänster

Aranets specialister och rådgivare är experter på att rekommendera och genomföra åtgärder utifrån nutid samt framtid. Vi har ett starkt fokus på en lönsam och hållbar utveckling inom bl.a. följande tjänsteområden:
 • Företagsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Affärsmodeller
 • Optimering
 • Värdeutveckling
 • Multikanals Kommunikation
 • Varumärken
 • Varumärken för fastigheter
 • Förstudie
 • Ledning & Beslut
 • Leda mot målet
 • Tillfällig chef
 • Projektledning
 • Organisation
 • Nästa Steg
 • Finansiering 
 • Bidrag, Stöd
 • Riskkapital
 • Börsnotering
 • Förberedelse för företagsförsäljning 
 • Generationsväxling
 • Inför förvärv av företag
 • Förvärv av företag
 • IT Struktur
 • Produktutveckling
 • Fastighetsutveckling
 • Miljövänliga produkter
 • CSR Företagets sociala ansvar
 

Website Built with Kopage
← Get yours now