Interim Management & Local Business Representative

Aranet Interim Management

Ledningsfunktioner och ledningsstöd.
Interimschefer, fastighetskonsulter, fastighetsförvaltare, interimsförvaltare, bemanning.

Fastighetsförvaltning 
Ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning.
Vi tillför både tillfälliga och långvariga resurser samt kompetens.
Interimschefer, fastighetskonsulter, fastighetsförvaltare, interimsförvaltare, bemanning.

Aranet Local Business Representative
Vi är ditt företags lokala representant och den lokala kontaktpersonen för ditt företag i en region. Denna tjänst ger ert företag möjlighet att etablera sig på en ny marknad utan att ni behöver anställa egen personal. Ert företag får en fast kontaktperson och adress vilket gör det enklare för er att intressera kunder och sälja era produkter samt tjänster på den nya marknaden.  

Website Built with Kopage
← Get yours now