Pre Transaction & Transaction

Aranet Pre Transaction and Transaction

Företagsförädling, företagsutveckling för att öka värdet av företaget och skapa förutsättningar för att genomföra värdeskapande företagsaffärer. Förberedelse för en företagsförsäljning kan ske som en struktur- och nivåhöjare nära inpå en företagsförsäljning men bör inledas i så god tid som möjligt, gärna 5 till 7 år före planerad försäljningstidpunkt.
Website Built with Kopage
← Get yours now