Acquisition

Aranet Acquisition

Före förvärv genomförs analys av vad företaget är i behov av att förvärva samt jämförelse av utväxlingen för olika alternativ. Därefter sker utvärdering av olika förvärvsobjekt.

Efter förvärv genomförs företagsförädling, företagsutveckling för att öka värdet av företaget och skapa förutsättningar för att utveckla företaget efter ett förvärv. Affärsutveckling, vision, idé- och konceptutveckling, varumärken, affärsidé, strategier, mål, affärsplan, strukturer, mm. Grunderna för värdeökning. Mål och syfte med ägande samt strategier för företagsledning, mm.
Website Built with Kopage
← Get yours now