IT Structure & User Interface, UX Design

Aranet IT Structure & User Interface, UX Design

Aranet IT Structure
Anpassning och strukturer för affärssystem, beslutsstödsystem samt kopplingen mellan användare och befintlig samt ny IT struktur. Underlag, analys, utvärdering samt idé och konceptutveckling.

Aranet User Interface
Anpassning och strukturer för användargränssnitt samt kopplingen mellan användare och användarstruktur. Underlag, analys, utvärdering samt idé och konceptutveckling. 
Website Built with Kopage
← Get yours now