Property Management & Property Development

Aranet Property & Real Estate

Fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, fastighetsförädling, idé-, konceptutveckling, projektutveckling, strategier, planarbete, projektledning, finansiering, fastighetstransaktioner. Optimering av fastighetsvärdet.

Aranet Property Management
Fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, upphandlingar, energibesparing, renoveringsprojekt, underhållsprojekt, ombyggnationer, nybyggnationer

Aranet Property Development
Fastighetsutveckling, fastighetsförädling, idé-, konceptutveckling, strategier, planarbete, projektutveckling, projektledning, finansiering, fastighetstransaktioner. Optimering av fastighetsvärdet.

Aranet Property Branding
Property branding ger möjligheter att bygga mervärde i fastighetsportföljer och områden med utnyttjande av varumärkesarbete samt skapa förutsättningar för att genomföra värdeskapande fastighetsaffärer. 

Aranet Property Transactions
Försäljning av fastigheter och fastighetsförädling för att öka värdet av fastigheter och skapa förutsättningar för att genomföra värdeskapande fastighetsaffärer. Förberedelse för en fastighetsförsäljning kan ske som en struktur- och nivåhöjare nära inpå en fastighetsförsäljning men bör inledas i så god tid som möjligt. 

Före förvärv genomförs analys av vad företaget är i behov av att förvärva samt jämförelse av utväxlingen för olika alternativ. Därefter sker utvärdering av olika förvärvsobjekt.

Aranet Property Interim Management
Aranet Interim är ett komplement till konsulttjänster när behovet finns under en längre tid.

Aranet Property Project Management
Projektledning inom olika områden för ert företag och/eller projekt.
Website Built with Kopage
← Get yours now