CSR, Corporate Social Responsibility

Aranet CSR
Corporate Social Responsibility

Nulägesanalys och utvärdering med underlag från CSR i ert företag för att bl.a. avgöra hållbarhet, mm. Analysen kommer att ge strategisk inriktning för CSR arbetet och inom vilka områden som en CSR investering kan skapa förutsättningar för ökad tillväxt och nya värden. Utformning, projektledning och genomförande av hela processen, dess delmoment samt löpande uppföljning och utvärdering.  
Website Built with Kopage
← Get yours now